• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

W roku szkolnym 2018/19 – program FLEX dla polskich uczniów trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/techniku.

Informacja o programie
Wymogii uczestnictwa

APLIKUJ ONLINE PRZED 17 PAŹDZIERNIKA https://ais.americancouncils.org/flex