• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna zaangażowała się w zbiórkę publiczną. Zebrane środki zostaną przeznaczone na organizację wypoczynku letniego dla Wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dobry Dom” w Jaworznie. Często będą to dla Nich pierwsze wakacje w życiu.
W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna i Stowarzyszenia „Jaworzno to My" prosimy o włączenie się do zbiórki: https://zrzutka.pl/nkzcey