• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Serwis z wynikami będzie dostępny 14 czerwca od godziny 10
(loginy można odbierać od 12 czerwca u wychowawców)

EGZAMINY GIMNAZJALNE: https://serwis.oke.jaworzno.pl

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY: https://wyniki.edu.pl