• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

  16 września uczniowie klas 1a i 1b wzięli udział w warsztatach "Myj ręce - chroń życie!". Zajęcia zorganizowano dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa higiena osobista. Każdy pierwszak umył ręce zgodnie z instrukcją pod okiem eksperta.