• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 4 października 2019 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie klas II-VI wybierali swoich reprezentantów, którzy przedstawiali swoje programy wyborcze na plakatach wywieszonych w szkole.
Wyniki głosowania:
przewodnicząca SU - Natalia z 5b
z-ca przewodniczącej - Gabriel z 5a
skarbnik- Nikola z 5b.

Nad przebiegiem głosowania czuwał opiekun SU pani Barbara Ziętek.
Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego !!!
Wybory do SU są doskonałą lekcją wychowania obywatelskiego, w której nasi uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą.