• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Przekazujemy Zarządzenie Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowym prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021 - pobierz Zarządzenie