• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych szkoły w terminie 31.03.2020r. godz.12.00

Pobierz dokument Potwierdzenie woli

Ustalam dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie jednolity sposób potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola:

w terminie od 31.03.2020r. do 08.04.2020r.

-e-mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty urodzenia

sekretariat@sp17.jaworzno.edu.pl

-telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.

32 7629 218

- w formie papierowej, na formularzach dostępnych przy wejściu do szkoły lub pobraniu ze strony szkoły www.sp17.jaworzno.edu.pl(po wypełnieniu proszę umieścić potwierdzenie woli w przygotowanej do tego skrzynce).

 

Dyrektor szkoły

Anna Wojkowska