• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Zobowiązuje się Państwa Rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć w Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie od 25.05.2020 r. do zapoznania się z obowiązującymi Procedurami znajdującymi się na stronie internetowej szkoły
oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole:
Procedura organizacji zajęć dla klas I-III
Załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji
Załącznik nr 2 Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 3 Oświadczenie aktualizacyjne

Procedura organizacji konsultacji
Załącznik nr 1 do procedury konsultacji

Biblioteka zasady funkcjonowania