• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Zapraszamy rodziców dzieci z grup przedszkolnych na zebrania 26.08.2020 r., zgodnie z harmonogramem:
1 GRUPA 16.30
2 GRUPA 16.45
3 GRUPA 17.00
4 GRUPA 17.15
5 GRUPA 17.30