• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

ZEBRANIA Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2020/21 ODBĘDĄ SIĘ 25 SIERPNIA 2020 r.
KLASA 1A  - 17.00
KLASA 1B  - 17.15