• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 Nasza Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym "Z przyrodą za pan brat". Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i ma na celu poznawanie rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie.

Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Uczniowie klas I-III wykonują zadania zlecone przez Organizatora i  przesyłają kompletne sprawozdania z realizacji projektu. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w wykonywaniu zadań. Projekt pozwala im dostrzegać piekno otaczającego ich świata przyrody oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.