• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Pobierz listę
Bardzo proszę o składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 w Jaworznie w sekretariacie szkoły od  31-03-2021r do 07-03-2021r.