• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

JAK. Realizacja odbywać się będzie od 1 września 2019 r. do 31 lipca 2021 r.
Projekty są skierowane do wszystkich szkół podstawowych oraz dwóch liceów ogólnokształcących. Mają na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego w szkołach, podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, umiejętności pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów
Informacja o projekcie
Projekt JAK2


DOKUMENTY PROJEKTOWE
Formularz rekrutacyjny 1a
Regulamin projektu
Regulamin rekrutacji JAK 2

Załącznik 3a Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik 3b Deklaracja uczestnictwa w projekcie