• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Uczniowie Gimnazjum nr 5 uczęszczają do klas:

 • sportowej o profilu pływackim
 • z innowacją matematyczno - informatyczną z elementami języka angielskiego
 • z innowacją artystyczną
 • ogólnej

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

kryteria przyjmowania do szkoły

Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 5 ucznia zamieszkującego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 5 ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły

Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 5 - klasa pływacka

Do klasy pływackiej wymagane są badania:- morfologia, mocz, EKG spoczynkowe

Dyrektor Gimnazjum nr 5 im. Polskich Noblistów w Jaworznie przekazuje informacje dotyczące rekrutacji do klas I na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów w województwie śląskim na rok szkolny 2016 / 2017.

Otwórz załącznik ze strony Kuratorium Oświaty

od 6 maja do 10 czerwca 2016 Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem
od 6 maja do 20 maja 2016 Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie kandydatów do gimnazjum z oddziałem sportowym
do 31 maja 2016  Terminy przeprowadzania próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego
 do 6 czerwca 2016
 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 Dostarczenie wymaganych dokumentów kandydata do gimnazjum (świadectwo i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu)
do 15 lipca 2016

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 15 lipca do 20 lipca 2016

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranego gimnazjum

22 lipca 2016

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum