• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

W tej klasie uczniowie rozwijają zdolności artystyczne w ramach modułu tetralnego, plastycznego, muzycznego, tanecznego. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, prowadzone są przez instruktorów MDK. Ponadto proponujemy wyjazdy do teatru, galerii, udziału w programach edukacyjnych organizowanych przez teatry, szkoły tańca, itp.


kobieta zmienn jest 12 20131107 1812513156konkurs recytatorski poezji i pieni o tematyce patriotycznej 2013 rok 1 20131128 1713089185