• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Zajęcia w tej klasie są realizowane w formie dodatkowych godzin matematyki i informatyki, wyjazdów na zajęcia do Pałacu Młodzieży w Katowicach i Instytutów Matematyki uczelni wyższych. Uczniowie mogą rozwijać umiejętności logicznego myślenia, analizy, wyciągania wniosków, zostaną przygotowani do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także do dalszego kształcenia na kierunkach ścisłych. Uczniowie mają okazję do poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, do doskonalenia obsługi komputera, tworzenia stron internetowych oraz nauki podstaw programowania.


co drzemie w trzewiach bestii 6 20131128 1061128144nn2013 22 20131107 2087818188