• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Rady- Ewa Suchan

Zastępca przewodniczącego- Jarosław Kubiak

Sekretarz- Dorota Helbin

Skarbnik- Renata Lisik

Komisja rewizyjna :

Przewodniczący: Sylwia Duda

Członek komisji: Irena Hacuś

Członek komisji: Anna Głowacz