• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Ewa Żurawik - nauczyciel dyplomowany - klasa 1a
mgr Małgorzata Jaroszek - nauczyciel dyplomowany - klasa 1b
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany - nauczanie indywidualne

WYCHOWAWCY KLAS:

KLASA 4 - mgr Jakub Biłyk
KLASA 7 - mgr Anna Adamczyk

KLASA II A GIM - mgr Elżbieta Węgrzyn
KLASA II B GIM - mgr Grzegorz Stadler
KLASA II C GIM - mgr Barbara Ziętek
KLASA III A GIM -  mgr Małgorzata Bluj
KLASA III B GIM - mgr Tomasz Nowak
KLASA III C GIM - mgr Ewa Fila

Język polski

mgr Ewa Szpak - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Węgrzyn - nauczyciel dyplomowany
dr Beata Wrona - nauczyciel dyplomowany

Historia

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Wiedza o społeczeństwie

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Język angielski

mgr Marzena Botko - nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Sułek - Zamorska - nauczyciel mianowany

Język niemiecki

mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Stawicka - nauczyciel dyplomowany

Matematyka

mgr Anna Wojkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Bluj - nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Starzyniec - nauczyciel dyplomowany
mgr Bożena Rejdych - nauczyciel dyplomowany

Fizyka

mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Chemia

mgr  Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Biologia, Przyroda

mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany

Geografia

mgr Jarosław Smoleń - nauczyciel

Plastyka  / zajęcia artystyczne

mgr Ewa Pogoda - nauczyciel dyplomowany

Muzyka

mgr Ewa Gajda-Migacz - nauczyciel

Wychowanie techniczne

mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany

Informatyka

mgr Donata Dzimińska-Bizub - nauczyciel dyplomowany

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Ryczek- nauczyciel dyplomowany

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne

mgr Marzena Pyrek-Pyszczak - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Nowak
- nauczyciel dyplomowany
mgr Marek Smolak - nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Stadler - nauczyciel dyplomowany

Religia

ksiądz mgr Mariusz Sowiński
ksiądz mgr
Robert Szulczewski

Świetlica

mgr Anna Wojkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Ryczek- nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Węgrzyn - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Zurawik -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaroszek -nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Biblioteka

mgr Wierosława Gawryś - nauczyciel dyplomowany

Doradca zawodowy

mgr Donata Dzimińska-Bizub - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Jamróz- Maślanka - nauczyciel kontraktowy

Pedagog

mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany

Zajęcia rewalidacyjne/ logopedia

mgr Magdalena Jarosz- nauczyciel kontraktowy
mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

dr Beata Wrona - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Zurawik -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaroszek -nauczyciel dyplomowany