• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Anna Wilczek- nauczyciel kontraktowy - klasa 1b
mgr Anna Martyka - nauczyciel kontraktowy - klasa 1a
mgr Ewa Żurawik - nauczyciel dyplomowany - klasa 2a
mgr Małgorzata Jaroszek - nauczyciel dyplomowany - klasa 2b

WYCHOWAWCY KLAS:

KLASA 4A - dr Beata Wrona
KLASA 4B -
mgr Tomasz Nowak

KLASA 5A - mgr Jakub Biłyk
KLASA 8A - mgr Anna Adamczyk

KLASA III A GIM - mgr Elżbieta Węgrzyn
KLASA III B GIM - mgr Grzegorz Stadler
KLASA III C GIM - mgr Barbara Ziętek

Język polski

mgr Ewa Szpak - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Węgrzyn - nauczyciel dyplomowany
dr Beata Wrona - nauczyciel dyplomowany

Historia

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Wiedza o społeczeństwie

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Język angielski

mgr Magdalena Sułek -Zamorska - nauczyciel mianowany
mgr Piotr Zelek - nauczyciel stażysta

Język niemiec

mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany
mgr Aleksandra Rosińska- nauczyciel dyplomowany

Matematyka

mgr Anna Wojkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Bluj - nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Godyń - nauczyciel dyplomowany

Fizyka

mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Chemia

mgr  Anna Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Biologia, Przyroda

mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany

Geografia

mgr Jarosław Smoleń - nauczyciel kontraktowy
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Plastyka  / zajęcia artystyczne

mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Muzyka

mgr Ewa Gajda-Migacz - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie techniczne

mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany

Informatyka

mgr Donata Dzimińska-Bizub - nauczyciel dyplomowany

Edukacja dla Bezpieczeństwa

mgr Wierosława Gawryś- nauczyciel dyplomowany

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne

mgr Marzena Pyrek-Pyszczak - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Nowak
- nauczyciel dyplomowany
mgr Michał Maślanka - nauczyciel mianowany
mgr Grzegorz Stadler - nauczyciel dyplomowany

Religia

ksiądz mgr Mariusz Sowiński - nauczyciel mianowany

Świetlica

mgr Anna Wojkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Węgrzyn - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Żurawik -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaroszek -nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Wilczek - nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Martyka -
nauczyciel kontraktowy

Biblioteka

mgr Wierosława Gawryś - nauczyciel dyplomowany

Doradca zawodowy

mgr Jadwiga Szkudlarek - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany

Pedagog

mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany

Zajęcia rewalidacyjne/ logopedia

mgr Barbara Ziętek - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany
mgr Tomasz Nowak - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Agnieszka Kośmider - nauczyciel dyplomowany
mgr Jakub Biłyk - nauczyciel mianowany

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

dr Beata Wrona - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Fila - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Żurawik -nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Jaroszek -nauczyciel dyplomowany