• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Gimnazjum nr 5 bierze udział w projekcie „ PO WER – wiedza, edukacja, rozwój”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy projekt „Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”.   Został dobrze oceniony i dzięki temu zostaliśmy zakwalifikowani do jego realizacji. Nauczyciele odbyli szkolenia w Portugalii. Tam w jednej ze szkół w międzynarodowym składzie doskonalili warsztat pracy. Docelowo zdobyte umiejętności będziemy wdrażać w pracy z Państwa dziećmi.

LogoW projekcie biorą udział następujący nauczyciele:

 • p. Anna Wojkowska
 • p. Donata Dzimińska – Bizub
 • p. Ewa Fila
 • p. Beata Wrona
 • p. Barbara Ziętek
 • p. Tomasz Nowak
 • p. Jakub Biłyk

Lista rezerwowa:

 • p. Katarzyna Tobiasz

 Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej - osoby zakwalifikowane do projektu POWER "Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju"

erasmus 6 20170606 2067304516W kwietniu i maju 2017 r. nauczyciele z Gimnazjum nr 5 im. Polskich Noblistów wzięli udział w kursie i obserwacji zajęć (job shadowing) na temat „Innowacyjna edukacja sposobem na motywowanie uczniów do nauki i samorozwoju”. Docelowe miejsce szkolenia to portugalskie miasto Barcelos.
Program job shadowing
Program kursu

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie się z tamtejszym systemem oświaty, metodami pracy i formami organizacji zajęć po to, by najlepsze rozwiązania przenieść na rodzimy grunt.

Aby uczestniczyć w takiej formie doskonalenia, należało zgłosić swój udział w programie Erasmus+ oraz przygotować projekt, który musiał zostać pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.

Spotkania w międzynarodowym składzie pozwoliły nauczycielom na zdobycie ciekawych i konkretnych informacji, którymi najpierw podzielą się z gronem pedagogicznym i uczniami, a następnie postarają się je wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Prezentacje multimedialne:
Nauczyciele naszej szkoły w Barcelos
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Portugalii
System edukacji w Portugalii

Ciekawe lekcje:
Lekcja Budowanie pozytywnej samooceny
Lekcja Poznanie samego siebie
Gdzie mieszka motywacja
Sommerferien in Portugal
Salat aus Portugal

Wielkie odkrycia geograficzne
Kultura Portugalii
Symbole Portugalii
Kuchnia portugalska 1
Kuchnia portugalska 2

 

Dobre rozwiązania:
Gra terenowa "Zawody przyszłości" to projekt edukacyjny, który został zaprezentowany w formie gry terenowej. Zawody przyszłości to stacje z atrakcjami i zadaniami przygotowane dla uczestników (uczniowie z młodszych klas) przygotowane w ciekawy sposób przez grupy projektowe.
TRASA A - karta grupy
TRASA B - karta grupy
TRASA A - zadania
TRASA B - zadania
FOTOGALERIA Z PROJEKTU ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Części komputera - interaktywny plakat Glogster