• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JEST DOSTĘPNA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI: www.slaskie.edu.com.pl

 Niezbędnych informacji o szkołach i sposobie rekrutacji udziela szkolny doradca zawodowy p. Donata Dzimińska- Bizub oraz  Anna Jamróz-Maślanka.

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z informatorem dotyczącym szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Informator dla rodziców - predyspozycje i przeciwskazania zdrowotne

Informator "CO PO GIMNAZJUM" do pobrania

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ODNOŚNIKI DO CIEKAWYCH STRON, INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, orgaznizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017

Barometr zawodów - jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach

Szkoły województwa śląskiego
Informator o zawodach
Typy szkół ponadgimnazjalnych
Filmy i materiały na temat zawodów i szkolnictwa zawodowego

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Działanie

Od 19 maja
do 19 czerwca 2017 r.

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
Kandydat składa podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru (kontaktu).

Od 23 czerwca do
  27 czerwca 2017 r. 

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)

07 lipca 2017 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Od 07 lipca do 13 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

14 lipca 2017 r.

Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

Od 14 lipca
do
  31 sierpnia 2017 r.

 

Składanie - przez kandydatów   nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.